Polievka z domášneho zajačka (králika)

vytvoril , 09. 03. 2014
Zdroje
  • VANSOVÁ, Terézia. Nová kuchárska kniha. Liptovský sv. Mikuláš : Svojim nákladom vydal a tlačil, F. Klimeš, 1914. s. 18
Preklady